سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به یاد دارید که لذتها تمام شدنى است ، و پایان ناگوار آن برجاى ماندنى . [نهج البلاغه]
 

 

 

کلام عشق

بر اساس نظام عقیدتی اسلام،حاکمیت از ان خداست. از طرفی خدای متعال در اداره امور اجتماعی انسانها دخالت مستقیم نمی کند وحاکمیت را به انبیاء و امامان معصوم (ع) واگذار کرده است در موقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا،بر کارهای حاکمیت ندارد چه باید کرد؟ ایا می توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم ؟! چنین سخنی مقبول نیست زیرا در جای خودش ثابت شده است که اصل حکومت در هر جامعه ای ضرورت دارد در اینجاست که ولایت فقیه را با استناد به اصل«تنزل تدریجی»ضروری می دانیم  فقیه جامع شرایط بدیل امام معصوم (ع) است با این توضیح در جواب سوال،ولایت فقیه مطلق است یا محدود باید عرض شود ولایت فقیه ولایت مطلق است یعنی؛ولیّ؛همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم(ع) را در اداره جامعه داراست، مطلق بودن ولایت فقیه به معنای بی قید و بی ضابطه بودن نیست، به این معنی نیست که هر طور فقیه دلش بخواهد  عمل کند بلکه مقصود از«ولایت مطلقه فقیه »

ولایت فقه
ولایت فقیه در اجرای احکام اسلام است پس فقیه وحاکم شرعی،ولایت مطلقه اش محدود به حیطه ی اجراست نه اینکه ومی تواند احکام اسلام را تغییر دهد ودر مقام اجرا نیز «مطلق »به این معنی نست که هر طور خواست  احکام را اجرا کند بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهای که شرع مقدس بیان نموده است صورت گیرد.1
علت مطلق بودن ولایت فقیه این است که او درزمان غیبت امام زمان (عج)متولی دین است وباید اسلام را در همه ابعاد واحکام گوناگون اجتماعی اش اجرا کند

ولایت فقیه


::: شنبه 90/7/23 ::: ساعت 7:4 صبح :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر