سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبوب ترینِ شما نزد خداوند، خوش خوترین های شما هستند ؛ آنان که فروتنی می کنند و با دیگران الفت می گیرند و دیگران با آنان، الفت می گیرند [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 

 

 

کلام عشق

مجموعه ای از وزیران،معاونان ومشاوران ،یک ریس جمهور را در اداره کشوری،یاری می کنند ؛هر کدام در جایی وکاری وبه صورتی ،در حد توان و در زمینه های مناسب وبه تناسب واستمداد وکارایی خودشان.

کابینه قوی وکارامد،ان است که هم اعضایش پرتوان وهماهنگ و همدل باشند،هم از توان های انان بجا وخوب،استفاده شود یعنی«مدیزیت بهینه».

اداره کشور وجودمان نیز ،مدیریتی قوی وهمکاران وهمراهانی توانمند می طلبد کاهی هجوم مشکلات است ،باید از سپاه صبر وامداد گران تحمل ومقاومت کمک گرفت.

گاهی کاهش مقاومت باید انگیزه ها را تقویت کرد ونیروهای خفته را بیدار ساخت .

کاهی شرارتهای نفس و وسوسه های سوزان شهوات است، باید از نیروهای عفاف برای سرکوب انها استفاده کرد.

گاهی تیره شدن روابط دوستی وفامیلی است،باید از برنامه های «رفت وامد»«دیدار»و«صله رحم» را به مورد اجرا گذاشت تا ان رشته ها از هم جدا نشود ورابطه ها کمرنگ نشوند.

سرزمین دل،اگر از رویاندن محصولات عاطفه ومودت ناتوان است،باید علف هرزه های خودخواهی حسد وکینه را زدود واز قنات «نودودستی»ابیاری کرد وبودجه فوق العاده برای توسعه معنویت،تخصیص داد.

برای تقویت رابطه با مردم وحسن همجواری با دیگران ،باید نوع دوستی ،تواضع وبردباری را در برنامه گنجاند و وزیر «حسن الخلق»و «مدارا»را به رایزنی فرستاد.

وقتی«بحران اخلاقی» پیش می اید روند «خود سازی»با مشکل مواجه می شود باید با مشاوران

تربیتی ودستوالعملهای تزکیه وتهذیب،جلسه گذاشت، راه حلها را جستجو کرد.

اگر نیروی اراده کاهش می یابد،باید از نیروگاه ایمان  مدد گرفت.

اگر اشفتگی وپریشانی ،سراسر زندگی را فرا بگیرد واز نیروی انتظامی «نظم» کمک خواست وتعطیلی روحیه نظارت عمومی وکمبود احساس ومسوولیت را در «ستاد حوادث غیر مترقبه »برسی کرد.

وزیر «کار»را به رونق بخشیدن به وضع معیشت گماشت،

عقل را به فرماندهی «قوای درونی»نصب کرد،

معاون «حلم»را به حل وفصل معصیت ها ولجبازیها وتندرویهای «خشم»فرستاد شما در کابینه وجودتان چند وزیر ومعاون دارید؟1

این حدیث زیبا از امام صادق علیه السلام  پایان بخش سخن قرار می دهیم که فرمود:

«دانش؛ دوست مومن است، حلم وبردباری وزیر اوست، عقل وخرمندی ،سرلشکر اوست،رفق مدارا ،برادر اوست ونیکی واحسان ،پدر اوست »2

با وجود چنین دوست و وزیر وامیر لشکر وبرادر و.پدری ،چه غم از کوه مشکلات وهجوم ناملاینات؟...

خوشا انان که از قلمرو وجود خویش را خوب اداره می کنند

پی نوشت:

1-جوادمحدثی 

2- اصول کافی 47/2(ان العلم خلیل  المومن والحلم وزیره والعقل امیروجنوده والر فق اخوه والبره والده ) 


::: جمعه 90/9/18 ::: ساعت 12:20 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر