سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زن همه‏اش بدى است و بدتر چیز او اینکه از او چاره نیست . [نهج البلاغه]
 

 

 

کلام عشق

عاشورا، انفجار سلطه ظلم و ظلمت و طلوع سرخ فرهنگ ایثار در جامعه اسلامی است.
عاشورا، «نه» بزرگ آئین محمّدی  به تمام ستمگران تاریخ است.
عاشورا، اوج عرفان و ایثار پاسداران پیام های آسمانی در پهنه گیتی ا ست
عاشورا، مولود اخلاص و ایمان هفتاد و دو شهید ساحل فرات و بزرگ ترین دانشگاه پرورش فدائیان اسلام راستین است.
عاشورا، پیام آزادی انسان از سلطه زر و زور و تزویر است.
عاشورا، پیام بازگشت به ارزش ها، پیام اصلاحات راستین، پیام انقلاب اسلامی، پیام ایمان، آگاهی و آزادی است.
عاشورا، مکتب استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است.
عاشورا، قیامی از نوع جنبش های مدنی، قدرت سالارانه و اقتصاد گرایانه نیست.
عاشورا، قیامی خدا محور است که با حاکمیّت جور، جهل و جبر مبارزه می کند و خواهان استقرار دین خدا بر قلّه بلند حاکمیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
عاشورا، قیامی برای معرفی دین خدا، افشای چهره نفاق، اجرای قوانین الهی و جنبشی بزرگ در جهت اصلاحات اسلامی است.
پرچمدار بزرگ حماسه عاشورا و پیشوای آزادی، خواهان اصلاحات همه جانبه اجتماعی و بازگشت به معیارهای بعثت نبوی و حکومت علوی است.
از دیدگاه او اصلاحات راستین هماهنگ سازی کلیه سیاست های کشور با معیارهای قرآن، سنت و آبیاری تمام نخل های جامعه از فرات شریعت است. وقتی حسین از دسترسی به شریعه فرات ممنوع می شود، نخل-های بلند دین محمّد می خشکد، برترین انسان های روزگار تشنه جان می سپارند، جاهلیّت با تمام مظاهر خود حاکمیّت می یابد و به تمسخر مؤمنان برمی خیزد.
از دیدگاه او:
اصلاحات راستین، حاکمیّت توحید، افزایش اخلاص و گسترش آهنگ خداگرایی در جامعه بشری است.
عاشورا، مقاومت فرزند پیامبر رسول الله در برابر جریان تحریف مکتب و تحمیق امّت اسلامی است.
عاشورا، قیامی برای حمایت از معروف ها و پیکار با منکرات است...


::: جمعه 88/10/4 ::: ساعت 3:16 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر