سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، ریختن خون (قربانی) و غذا دادن به مردم و یاری کردن دادخواهان را دوست دارد . [امام باقر علیه السلام]
 

 

 

کلام عشق

 الله اکبر
لا اله الا الله
 یا حسین!
 حسین جان، حسین جان!       راهت ادامه دارد
نهضت ما حسینیه         رهبر ما خمینیه
ماهیت دینی و مذهبی قیام خود را متجلی می کردند و حرف دل خود را چنین بیان می کردند
 پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن         در دست مجاهد مردان
 تا خون مظلومان به جوش است       آوای عاشورا به گوش است
 هر کس که عدالت خواه است          از عدل علی آگاه است
 این منطق ثارالله است         باید به هم یاری نمائیم
 فتح اسلام در جهاد است     فتح مسلمان در اتحاد است
با صراحت و قاطعیت و اطمینان و ایمان کامل می گفتند
 کار شاه تمام است      خمینی امام است
 استقلال و آزادی
 جمهوری اسلامی
 آخرین کلام است


22fبهمن

22بهمن

 • کلمات کلیدی : انقلاب، 22 بهمن، ایران

 • ::: پنج شنبه 89/11/21 ::: ساعت 7:0 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
  نظرات شما: نظر

  عاشورا، انفجار سلطه ظلم و ظلمت و طلوع سرخ فرهنگ ایثار در جامعه اسلامی است.
  عاشورا، «نه» بزرگ آئین محمّدی  به تمام ستمگران تاریخ است.
  عاشورا، اوج عرفان و ایثار پاسداران پیام های آسمانی در پهنه گیتی ا ست
  عاشورا، مولود اخلاص و ایمان هفتاد و دو شهید ساحل فرات و بزرگ ترین دانشگاه پرورش فدائیان اسلام راستین است.
  عاشورا، پیام آزادی انسان از سلطه زر و زور و تزویر است.
  عاشورا، پیام بازگشت به ارزش ها، پیام اصلاحات راستین، پیام انقلاب اسلامی، پیام ایمان، آگاهی و آزادی است.
  عاشورا، مکتب استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است.
  عاشورا، قیامی از نوع جنبش های مدنی، قدرت سالارانه و اقتصاد گرایانه نیست.
  عاشورا، قیامی خدا محور است که با حاکمیّت جور، جهل و جبر مبارزه می کند و خواهان استقرار دین خدا بر قلّه بلند حاکمیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
  عاشورا، قیامی برای معرفی دین خدا، افشای چهره نفاق، اجرای قوانین الهی و جنبشی بزرگ در جهت اصلاحات اسلامی است.
  پرچمدار بزرگ حماسه عاشورا و پیشوای آزادی، خواهان اصلاحات همه جانبه اجتماعی و بازگشت به معیارهای بعثت نبوی و حکومت علوی است.
  از دیدگاه او اصلاحات راستین هماهنگ سازی کلیه سیاست های کشور با معیارهای قرآن، سنت و آبیاری تمام نخل های جامعه از فرات شریعت است. وقتی حسین از دسترسی به شریعه فرات ممنوع می شود، نخل-های بلند دین محمّد می خشکد، برترین انسان های روزگار تشنه جان می سپارند، جاهلیّت با تمام مظاهر خود حاکمیّت می یابد و به تمسخر مؤمنان برمی خیزد.
  از دیدگاه او:
  اصلاحات راستین، حاکمیّت توحید، افزایش اخلاص و گسترش آهنگ خداگرایی در جامعه بشری است.
  عاشورا، مقاومت فرزند پیامبر رسول الله در برابر جریان تحریف مکتب و تحمیق امّت اسلامی است.
  عاشورا، قیامی برای حمایت از معروف ها و پیکار با منکرات است...


  ::: جمعه 88/10/4 ::: ساعت 3:16 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
  نظرات شما: نظر