سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبّتت به چیزی، کور و کر می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 

 

 

کلام عشق

 

عجب رسمیه رسم زمونه

قصه برگ و باد خزونه

میرن آدما از اونا فقط

       خاطره هاشون به جا میمونه

     کجاست اون کوچه

   چی شد اون خونه

      آدماش کجان خدا میدونه

      بوتهء یاس بابا جون هنوز

    گوشهء باغچه توی گلدونه

        عطرش پیچیده تا هفتا خونه

         خودش کجاهاست خدا میدونه

        میرن آدما از اونا فقط

        خاطره هاشون به جا میمونه 

        تسبیح و مهر بی بی جون هنوز

     گوشهء طاقچه توی ایونه

  خودش کجاهاست خدا میدونه

 خودش کجاهاست خدا میدونه

  میرن آدما از اونا فقط

     خاطره هاشون به جا میمونه

      پرسید زیر لب یکی با حسرت

       پرسید زیر لب یکی با حسرت

          از ماها بعدها چه یادگاری میخواد بمونه

    خدا میدونه

 میرن آدما از اونا فقط

خاطره هاشون به جا میمونه

میرن آدما از اونا فقط

                                 خاطره هاشون به جا میمونه
::: چهارشنبه 88/9/4 ::: ساعت 10:0 صبح :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر