سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از ویژگیهای مؤمن آن است که از حرامها پاک باشد و در شبهه ها توقف کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ به علی علیه السلام ـ]
 

 

 

کلام عشق

را رسیدن سیزدهم رجب ، ولادت فرخنده مولای متقیان،

امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام

خدمت تمامی دوستان و عاشقان

تبریک و تهنیت باد!

راز بگشا ای‌ علیّ مرتضی‌

ای‌ پس‌ از سوءُ القَضا حُسْنُ القَضا

 یا تو واگو آنچه‌ عقلت‌ یافته‌ است

 

یا بگویم‌ آنچه‌ بر من‌ تافته‌ است‌

 

 از تو بر من‌ تافت‌ چون‌ داری‌ نهان

 

می‌فشانی‌ نور چون‌ مه‌ بی‌زبان‌

 

 لیک‌ اگر در گفت‌ آید قرص‌ ماه‌

 

شبروان‌ را زودتر آرد به‌ راه‌

 

 از غلط‌ ایمن‌ شوند و از ذهول

بانگ‌ مه‌ غالب‌ شود بر بانگ‌ غول‌

 

 ماه‌ بی‌گفتن‌ چو باشد رهنما

 

چون‌ بگوید شد ضیا اندر ضیا

 

 چون‌ تو بابی‌ آن‌ مدینة‌ علم‌ را

 

چون‌ شعاعی‌ آفتاب‌ حلم‌ را

 

 باز باش‌ ای‌ باب‌ بر جویای‌ باب

 

تا رسند از تو قُشور اندر لُباب

 باز باش‌ ای‌ باب‌ رحمت

تا ابد بارگاه‌ ما لَهُ کُفْوًا أحَدْ

از: مولونا جلال الدین بلخی رومی
تینی برای ان بزرگوار باشیم.


::: شنبه 88/4/13 ::: ساعت 10:58 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر

را رسیدن سیزدهم رجب ، ولادت فرخنده مولای متقیان،

امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام

خدمت تمامی دوستان و عاشقان

تبریک و تهنیت باد!

راز بگشا ای‌ علیّ مرتضی‌

ای‌ پس‌ از سوءُ القَضا حُسْنُ القَضا

 یا تو واگو آنچه‌ عقلت‌ یافته‌ است

 

یا بگویم‌ آنچه‌ بر من‌ تافته‌ است‌

 

 از تو بر من‌ تافت‌ چون‌ داری‌ نهان

 

می‌فشانی‌ نور چون‌ مه‌ بی‌زبان‌

 

 لیک‌ اگر در گفت‌ آید قرص‌ ماه‌

 

شبروان‌ را زودتر آرد به‌ راه‌

 

 از غلط‌ ایمن‌ شوند و از ذهول

بانگ‌ مه‌ غالب‌ شود بر بانگ‌ غول‌

 

 ماه‌ بی‌گفتن‌ چو باشد رهنما

 

چون‌ بگوید شد ضیا اندر ضیا

 

 چون‌ تو بابی‌ آن‌ مدینة‌ علم‌ را

 

چون‌ شعاعی‌ آفتاب‌ حلم‌ را

 

 باز باش‌ ای‌ باب‌ بر جویای‌ باب

 

تا رسند از تو قُشور اندر لُباب

 باز باش‌ ای‌ باب‌ رحمت

تا ابد بارگاه‌ ما لَهُ کُفْوًا أحَدْ

از: مولونا جلال الدین بلخی رومی
تینی برای ان بزرگوار باشیم.


::: شنبه 88/4/13 ::: ساعت 10:58 عصر :::   توسط علی عرب فیروزجائی 
نظرات شما: نظر